H Nguyn Lng

          

K i ế p   x ư a

 

 

Sư tụng quyển a

Lấp l bng trăng ng

Nghe kinh trăng rạng tỏa

Ni rừng bạt ngn xa

 

Sư tụng trang tn kinh

Tc sợi ai v tnh

                       Vướng giữa trang kinh cũ

Tiếng  m chừng linh đinh

 

Trăng chm khuất về đu

Sư lặng đứng ci đầu

Nến mờ sa lệ đỏ

Phật sững ngồi canh thu

 

Lối mn, người xuống ni

Cửa tng buồn khn ngui

Dơi xạc xo cổ tự

Trăng thiu luống ngậm ngi.

 

H Nguyn Lng 

trang h nguyn lng

art2all.net