hà nguyên lăng


 

LẮNG NGHE GIỌT CAFÉ RƠI


 

 

Café sáng sáng hóa ra ghiền
Đắng ngọt thơm bùi thú cũng tiên
Nhấm nháp rung đùi quên vận lỡ
Bàn ngang tán dọc tật c̣n nguyên
Ḿnh ên một cử thôi yên phận
Hữu khách lai rai cứ mặc duyên
Giọt đậm ti toong rơi đáy cốc
Tâm vui trí rỗi khác chi thiền

hà nguyên lăng

 

 

art2all.net