h nguyn lng

 

 

Lệ đẫm Cần Vương

Chiều chiều trước bến Văn Lu
Ai ngồi ai cu ai sầu ai thảm
Ai thương ai cảm ai nhớ ai trng
Thuyền ai thấp thong bn sng
Nghe cu mi đẩy chạnh lng nước non
(Ưng Bnh Thc Giạ Thị)


Năm 1916 Trần Cao Vn v Thi Phin ngồi giả cu c gần Phu Văn Lu để gặp vua Duy Tn bn việc khởi nghĩa đnh giặc Php xm lăng. Chẳng may việc bất thnh. TCV v TP bị xử tử hnh. Vua Duy Tn bị Php đy ra đảo Runion.

  

ơi!
Chiều chiều ra ngng bến Phu Văn Lu
Thuyền mong?_ Bặt bng ! Người mong?_ Vắng người!
Cuốc ku th thiết/ bờ bi : lở, bồi
Nước non thi đ thi rồi cn chi !

ơi! Rứa ci mm
Trống xui/ kn ngược_ lng người loạn ly
Ngoại cường lấn hiếp loạn chốn triều nghi
Đục nước bo c cướp ngy loạn đảng
Nghĩa sĩ tm đu ?_ Thng lụn, ngy đi!

ơi !...
Chiều chiều ra ngng bến Phu Văn Lu
Hờ hững my tri cảnh thảm người sầu
Nhạn thẳng cnh bay chim buồn khng đậu
Kh thing sng ni_ l lấp chm su?!

ơi!...

Chiều chiều ra ngng bến Phu Văn Lu
Thấp thong bn sng neo bng thuyền cu
Mi đẩy vu vơ h lơ lạc điệu
Anh hng tụ nghĩa đu rồi? no đu ?

ơi!...

Rứa ci mạ (mạ) by chừ

Bến Phu Văn Lu người xưa khuất bng
Nghểnh ngang quạ đậu non nước cơ cầu
Rứa mạ chơ chừ
Biết tỏ (..) cng ai (.) muối xt lng đau !
Ơil lạ ơi !mạ.cng ai !

HNL

 

 

art2all.net