h nguyn lngLũng Buồn

Gi qua... lũng thấp ngậm buồn
Tnh xa cuối bể đầu nguồn ...m tăm
Kinh cầu nhỏ tiếng nguyện thầm
Lạnh lng hoang cốc / bổng, trầm dế ru
Người đi_cnh gi tuyệt m
Người cn_ bng lẻ h thu mỏi mn
Co tay nhẩm v cu bon
Trăm năm thi hết vung trn ,hỡi ai (!?)
Lũng buồn đọng tiếng than di
Cội mai... đếm, khắc _nhớ hoi người xa !

H Nguyn Lng

 

 

 

 

 

art2all.net