Hà Nguyên Lăng

 

 

Mạ 

 Mạ ngồi đúc cục ất lô
Khoắc khuya c̣n vọng tiếng tô, tiếng đầm
Ngày qua, qua tháng, qua năm
Ất lô Mạ đúc hàng trăm hàng ngh́n
Thương đàn con Mạ vững tin
Mái soi liếp gió chinh vinh những ngày
Mạ tin rồi phải đổi thay
Nhà xây sạch đẹp ấm bầy con yêu
Nhà yên. Chợ sớm, quán chiều
Nặng vai quang gánh chắt chiu tảo tần
Bánh quà ngon, quyển sách cần
Con vui, ḷng Mạ muôn phần vui hơn
V́ con Mạ nén tủi hờn
Nỗi đau phụ rẫy t́nh đàn chùng dây
Nh́n con khôn lớn từng ngày
Mạ mừng quên những niềm tây phũ phàng


Thế rồi..

Khói lửa tràn lan
Con ĺa xa Mạ lên đường ṭng quân
Đoàn xe lăn, Mạ tiễn chân
Mạ nâng vạt áo che đầm lệ tuôn
Mạ về sớm tối mơ chuông
Khẩn cầu Trời Phật con luôn an lành
Bảy Lăm vận nước điêu linh
Con thân tù tội tàn binh đọa đày
Lên non vịn đá níu mây
Tuổi già chẳng quản yếu gầy thăm nuôi
Con về, Mạ chẳng kịp vui
Con xuất ngoại Mạ lui cui một ḿnh
Sớm khuya Mạ lại cầu kinh
Cho con cho cháu yên b́nh xứ xa

Mười năm con về thăm nhà
Mạ c̣n song cửa ngóng ra cổng ngoài
Con vào Mạ hỏi ấy ai
Mắt ḷa bởi Mạ măi hoài ngóng trông
Bao năm ngày đợi tháng mong
Mong con mong cháu tây đông trở về…

Một ngày tin Mạ hôn mê
Con về trễ bước tái tê cả ḷng
Mạ ơi t́nh Mạ mênh mông
Bao la trời bể cũng không sánh bằng
Mạ chừ về cơi vĩnh hằng
Con đau ngấm thấm nỗi ḷng cút côi
Hương tâm con nguyện ơn trời
Tây Phương cầu Mạ thời thời tịnh yên.

hnl 

 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net