hà nguyên lăng

 

Một ngày lại một ngày

(riêng tặng TTLH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người c̣n nơi đó thiên thu

Sao mai vằng vặc điệu ru u trầm

Giọt buồn gơ nhịp tháng năm

Ngỡ xa xăm vẫn âm thầm quanh đây

Xe lăn ủ dáng hao gầy

Câu thi, nét họa vẫn đầy dấu yêu

Ai đi, về / bóng liêu xiêu

Hàng dương rơi bước sớm chiều thương ai

Đêm . Giai điệu Silent Night

Sao hôm.

                thao thức...

                                  đêm dài quạnh hiu.

 

_____

 

 

Thơ gợi từ

"Một Ngày Như Mọi Ngày" của Trần thị Lai Hồng

 

art2all.net