h nguyn lng

 


Mưa

 Ấm tr reo trong bếp
Ngoi trời mưa rơi rơi
Lửa hồng soi m thắm
Đẹp ! Đẹp qu,chao ơi!

Tch tr vương vương khi
Tay ấm trong tay người
Nụ hn nồng chy bỏng
Chao nghing, mưa hổ ngươi !

Bốn mươi năm bn đời
Tnh ai cho vẫn mới
Nhịp đều. Mưa rơi rơi
Mặn nồng tnh vời vợi

Ngoi trời mưa vẫn rơi
Hương tr vương hương mi
Tay ai la tc rối
Hạnh phc a ln ngi.


HNL

 

 

art2all.net