Hà Nguyên Lăng
 

Mưa đêm ray rứt

 


 

 

Đêm. Mưa ray mưa rứt

Người lính già thao thức

Nhớ những lần dạ hành

Mưa rừng tuôn không dứt

Nhạt nhoà lưng trời đêm

Hỏa châu buồn rưng rức

 

Nhớ đỉnh đồi dừng quân

Trùm poncho gà gật

Nước lũ tuồn dưới chân

Poncho đau gió quất

 

Hừng sáng gió mưa tan

Vầng ô lên hồng rực

ng vàng lúa đồng  xa

Bên  làng thôn yên ả…

 

Người lính già sẽ dậy

Mân mê áo trận xưa

Trong mùng ai ho khẽ

Ngoài trời mưa… hoài mưa!

 

Hà Nguyên Lăng 

trang hà nguyên lăng

art2all.net