hà nguyên lăng


 

MÙA THU ĐĂ RỒI
 


Lá xanh giỡn gió đầu cành
Mây chưa trở xám giăng mành trời không
Ơ sao !_ tin báo đang đông
Mùa thu lánh mặt ánh hồng chao nghiêng
Đợi mùa, nuối chút t́nh riêng
Đợi người bao thuở chung chiêng một đời
Thu không đến
Thu xa vời
Tay sưa trơn vuột mấy thời thu đưa
Ngày xưa...
ngày xưa...
ngày xưa...
Áo bay bay.. trời mưa mưa...
Tay trong tay ấm nhịp lưa bước chiều
Ô tṛn che kín nụ yêu
Lửa t́nh choáng ngợp hoang liêu đất trời
Xa rồi !
Đă xa thât rồi (?)
Mùa thu không đến vợi vời thu không !
Lạnh lùng. Trời đă sang đông.

Hà Nguyên Lăng
 

 

art2all.net