h nguyn lng


 

Ma Thu Đơn C

 

Em qung khăn đỏ bng ni m sương

Trời thu ảm đạm lnh lạnh my vương

Bao lơn đơn c em buồn khng nhỉ ?

Bn lầu hiu quạnh nhớ người viễn phương !...

 

Em qung khăn đỏ /sng ma thu xưa

Rừng phong rực rỡ xo xạc gi đưa

Tay ai trong tay ấm nồng hương lửa

Đường vui l rộn chuyện mấy cho bưa

 

By giờ thu lẻ em đứng ngẩn ngơ

My m ni xm đất trời chơ vơ

Lầu xưa ring ai /ring n chuyện cũ

Mầu khăn đỏ bỗng ủ rũ bơ thờ

 

Người chừ phương đ / chừ qu xa xăm

M khơi che khuất bng nhạn m tăm

Hạc vng bay xa / bay về đu đ

Bn trời một bng/ ma thu m thầm !

 

HNL


 

art2all.net