h nguyn lng

 

 

Ma Thu Ngọc Ng

Rộn rng
l bay l bay
Chiều nay
c em o lụa
vng phai nắng vng
Hồng hồng m thắm
vui đn ma sang
Em dang tay đn
l ngn rơi rơi

L rơi.., l rơi
Chn trần
m
thảm cỏ tươi
đuổi theo đn l
tiếng cười dn tan

Trời mang mang
đất mang mang
cnh diều thnh thang
trẻ vui tu tt
ht đa vang vang

Em kề vai ta
tay ta bỗng ấm
trong tay dịu dng
Gi thoảng
mơn manmơn man
xn xao hoa l
Tnh trao ngọc ng.
Ma thu ngọc ng.

HNL


 

art2all.net