H Nguyn Lng

 

Để nghe được nhạc trn a2a, xin download Adobe Flash Player

Khng nghe được nhạc, xin nhấn vo tựa đề để tải về

 

Ma Xun Yu Em

 

Thơ: Thi T Hạp

 Phổ nhạc: H Nguyn Lng

Tiếng ht: Trọng Chnh 

 

 

 

Ma xun từ độ bao dung

Tiếng chung thủy ở tiếng đường mật vui

Tiếng hờn ghen tiếng ngậm ngi

Tiếng đau dao cắt tiếng mi mẫn yu

Lc khuya sớm thuở qu ngho

Lc chinh chiến lửa phận treo tuổi mnh

Lc ng ngựa khi tn binh

Lc non cao vẫn trọn tnh thăm nui

Trng dương u thảm phận người

Quẩn quanh hải đảo tiếng cười đắng cay

Xa rồi thc lũ trời ty

Đời hư ảo thong chim bay cuối ngn

Đất trời thơm ngt lộc non

Cho ta xun thắm v vn yu em

 

 

 

art2all.net