hà nguyên lăng

 

 

 

Muỗng cơm

chan lệ

 

Muỗng cơm ai đút cho nhau

Ai tuôn nước mắt ḷng đau bời bời

Rằng hay: Hỏa Tuyến một thời

Cổ Thành một thuở một đời dọc ngang

Chiến chinh đứt gánh giữa đàng

Máu ai đẫm ướt chiến trường Trị Thiên

Hiến chi thể, đổi thành liền

Chí hùng chi sá tơ phiền tử sinh

Đâu ngờ vận nước điêu linh

Đảo điên chính sự chinh vinh cuộc cờ

Tháng tư đen ai nào ngờ

Tan hoang quê mẹ mù mờ nhục vinh...

Muỗng cơm huynh đệ chi binh

Chan canh nước mắt chút t́nh cho nhau.

 

Hà Nguyên Lăng

 

 


 

art2all.net