h nguyn lng


 

Nn Hương

cho K Chu Liệt Nữ_ T Đt Kỷ

 


Dẫn:
[K Chu l một nước chư hầu thời Nh Thương (1766-1122 TCN), Trung Quốc. Trụ Vương, ng vua v đạo cuối cng của Nh Thương, nghe lời sm tấu hoạn quan Vưu Hồn, B Trọng tiến đnh K chu v K Chu Hầu T Hộ khng dng con gi l T Đt Kỷ tiến cung. Cuối cng, do sức yếu thế c, khng chống nổi cường địch, để cứu nước cứu dn, T Hộ đnh mang con gi dng nạp cho Trụ Vương cầu ha.

 

Rắp tm trả th nh, nợ nước, Đt Kỷ dng mọi thủ đoạn lm băng hoại nh Thương. Cuối cng, Nh Thương bị Chu Văn Vương tiu diệt. T Đt Kỷ thắt cổ tự vẫn. Do thủ đoạn trả th b đạo của nng (?), sch truyện Trung Hoa gn cho nng l Hồ ly tinh!). D g, cũng nhờ nỗ lực khng nhỏ của T Đt Kỷ đẩy đưa Bạo Quyền Trụ Vương tới cng cực của ci c, đ dẫn đến sự co chung tất yếu của Nh Thương v mở ra 973 năm thanh bnh thịnh trị dưới Triều đại Nh Chu (1122_249 TCN)]


Em xinh mười su trn trăng
Tung tăng cỏ nội dung dăng hoa đồng
ng vng sng la mnh mng
Ci nam ni nhược non bồng K Chu
Can qua bỗng đến từ đu
Xc dn chất ni, mu ngầu suối sng
Trụ Vương vi ngược cuồng ngng
Phận em ngọn cỏ lng chng gi đa
Thi th, ring một mnh thua
Cứu dn mun vạn đắng, chua mặc lng
Trả v tư, trả trắng trong
Trả đời hoa mộng tm chong hận th
Triều Thương phải đổ, v d
Hồ Ly tiếng để, đủ b nước an...
T Đt Kỷ!
T Đt Kỷ!
Nn hương ring dẫu trể trng:
K Chu Liệt Nữ chẳng mng thn danh
Nghn năm dn nước yn lnh
Ring lng trn trọng _ trọc, thanh mặc đời !

H Nguyn Lng
 

 

art2all.net