H Nguyn Lng

 

 

NGHE MƯA ĐNG VỀ
 


 

Mưa rơi rơi... động mặt hồ
Bng my thi cũng l x sng đa
L vng bay...
Đng sang ma.
Ngy qua...
nhẩm lại _gi la phấn hương
Lời ca tiếng ht ngn thương
Cn chăng bến đợi min trường v thanh
Tơ trời sợi bạc mong manh
Tay run chi nu xun xanh ti hồi
Bỗng, trầm... ai ấy đầy? vơi?
Khc ni ti cạn lu rồi,
ấy ai !!!

HNL
 

 

 

 

 

art2all.net