h nguyn lng


 

Nghẹn lời Mẹ ru
 Tm m đốn ng hồn rừng
Mun nghn l rụng rưng rưng a mu
Si gn cy cỏ cng đau
Cng chung vận kiếp qua cầu tang thương
Lưỡi cưa oan nghiệt v lương
Bốn mươi năm đ tỏ tường chăng ai ?
Tỉnh thi, lắm mộng đm di
Giữ xanh qu mẹ hoa ci tc em
Xua tan quỉ mị đm đen
Trả người hơi thở, trả m hồn rừng
Thi ai ! ngưng giọt lệ rưng
Thi ta giả tảng dửng dưng giữa đời !
Cỏ cy ro gọi ới ời
"Thương cy nhớ cội" nghẹn lời mẹ ru.

H Nguyn Lng
 

 

art2all.net