H Nguyn Lng
 

Ngựa gi chng v

 


 

 

Trn đồi  loang nắng

Con ngựa gi trắng

Gặm cỏ xanh non

Chợt nghe miệng đắng

 

Bn dng suối vắng

Ngựa soi bng sầu

Yn cương  một thuở

Ngy đ về đu?!

 

Ngựa gi ngửng đầu

Di mắt quan san

Nghe chừng v mỏi

Buồn dng mang mang

 

Bỗng, ngựa h vang

Rền trời nộ kh

Tiếng h ngựa gi

Nhớ đường trường xa!..

 

H Nguyn Lng 

trang h nguyn lng

art2all.net