H Nguyn Lng


 

Ngựa Hoang, My
V Cội Nguồn


 

Bng my thong tuồn qua ni
Bụi m cuốn v ngựa hoang
Ngựa, my miệt mi ruổi gi
Tự do! vnh vạnh trăng vng

Trăng kiu sa xa vời vợi
Vi tay, trăng mi ngt ngn
Ngựa hoang dậm chn g mng
Vần vụ my chiều hoang mang

Ồ! Trăng lung linh mặt nước
Vốc tay vớt trọn u vng
Nước tun tay sưa lạnh, ướt
Thẩn thờ nhn bng trăng tan

Tự do _ cội nguồn ro gọi
Một đời mỏi v ngựa hoang
Nổi tri my trời bng lng
Tm? Về ?_Nghe những muộn mng.

H Nguyn Lng

 

trang h nguyn lng

art2all.net