h nguyn lng


 

Đức Tăng Thống Thch Quảng Độ vừa vin tịch
https://www.youtube.com/watch?v=3xvqzavsDto

 NGƯỜI VỀ MUN PHƯƠNG

NGƯỜI L MUN PHƯƠNG

(Knh ngưỡng tưởng niệm
Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
Thch Quảng Độ )


Người đ ra đi hay người đ về
Người về Ty Phương? hay, về Mun Phương ?
Chốn đy_trần gian, một lần Người đến
Mắt ngời v y khiếp quỷ v lương
Ru Người phất phơ_my trời hạc nội
Nụ cười an ha lan tỏa tnh thương
Lan tỏa ha bnh -dn chủ -nhn quyền,
Người khng mi cha, xa chốn đi chương
Quyền uy, lao t, gng cm bng ảo
Lm sao xch xiềng nh sng min trường
Người cn mi đy, mi hoi Quảng Độ
V tự do đời tnh Người hoi vương
Sng la, con sng, biển trời, hải đảo
Thấm đẫm tnh Người_  Người l Mun Phương

H Nguyn Lng
 

TB:Nhn cũng xin chuyển đến một số thơ trước đy H. đ viết về Thầy TQĐ :

 

Chn trăng chưa thể uống

Uống trăng

 

 

art2all.net