hà nguyên lăng 

 

Xin bấm vào tựa đề để nghe nhạc :

Xứ người gặp lại cố nhân

 

Thơ và nhạc : Hà Nguyên Lăng
 

art2all.net