hà nguyên lăng

 

 

 

Nhạn Môn Quan

Ngất ngư say

(lấy ư từ nhân vật Tiêu Phong của
Tác giả Kim Dung)


Lại đây !
Lại đây !
cùng ta nốc cạn một bồ
càn khôn túy lúy Hán Hồ mặc thây

Nhạn Môn Quan
Nhạn Môn Quan
Hừm,
nhạn bay
nhạn bay nam bắc đông tây
ta say quan ải xoay xoay ngă nào

Ô hô!
Máu ...
máu ai thấm đỏ chiến hào
Xương...
xương ai trắng hếu chất cao quan thành
Hừm,
xương trắng máu đào !...
hỏi ai /xương trắng máu đào /không tanh (?)
Trời mang mang
đất mang mang
sao ḷng người phân ranh ?

Nào,
lại hết đây
cùng ta nốc thêm bồ nầy
ngă nghiêng thành đổ
Hán Hồ mặc thây
………

Nam
Bắc
Đông
Tây
thênh thang
nhạn ruỗi cánh bay.

HNL

 

 

art2all.net