h nguyn lng

 30 Thng Tư

Nhớ Si Gn

Gửi về em nỗi nhớ quắt quay
Si Gn xưa lỡ vuột tầm tay
Đường Duy Tn cn nghe guốc mộc
G vo hồn động l me bay

Gửi về em nỗi nhớ cuồng đin
Tao Đn xưa một thuở thần tin
Nhạc dặt du ru m vm l
Hạnh phc trn theo nn ng nghing

Thăm gim ti bến Bạch Đằng xưa
Nhạt nha m tỏa bến sng mưa
Thnh tượng cn mỏi tay chỉ lối
Người mỏi mn_ giờ hẹn mi chưa !

Nhớ xui về Bến Ngh trăng lu
Thảo Cầm xưa vng l vo thu
Sở th đm cn chăng vượn h
Hay,
miệng bị bịt rồi,
vượn cũng
Khục khục hờn-trong bủa lưới th

Gh gim thăm Dinh Độc lập buồn
Xin ngăn, cầm lệ st đừng tun
Lệ mừng dnh _diễn trn lớp cuối
Trống ging cờ bay.., sng rỡ cội nguồn.


H Nguyn Lng

 

 

art2all.net