H Nguyn Lng

 

 

Nhớ Tạ Ơn Đời
 


Một lần đ gh đy chơi
Chợt nghe đắc tội với đời
Đời cho ta nhiều v lượng
M sao ta mi hợt hời

Bạt ngn ni đồi xanh biếc
Sng trăng sao, sng mặt trời
Sng suối tun tro khng ngớt
Mnh mang hồ biển vợi vời

Chim ca vo von đồng nội
Lời ru mẹ ngọt bn ni
Tiếng h trn sng diệu vợi
Hoa thơm quả trĩu mọc mời

Thnh đ phố phường hoa lệ
Thn trang vui trẻ ơi ời
Bn tay người cho v vạn
Tr người dựng tạo tuyệt vời

Ta _g khch mời vương giả
Một lần đ gh đy chơi
Vui đi, sống đi cho thỏa
Buồn chi?_Chuyện nhỏ người ơi !

Một lần đ đến đy chơi
Một lần tay trắng vo đời
Ra đi c g để mất
Đời cho
Nhớ
Tạ ơn đời.

H Nguyn Lng

 art2all.net