Hà Nguyên Lăng

 

pha thêm chút sữa

vào tách café bạn 

  

 

 

Pha thêm chút sữa vào tách bạn

Mong giảm vị đắng café đen

Chân trần gót rỗ đời chai sạn

Chút ngọt bùi cùng ai sẻ san

 

Bạn chừ lỡ cuộc chuyến đ̣ ngang

Ta - gă ly hương hổ nhớ ngàn

Tan tụ ngồi đây chiều sót nắng

Sợi vàng nắn nót chút tâm an

 

Ta vẫn chưa thôi hờn lửa đạn

Bạn đang đau niềm riêng miên man

Hôn hoàng dọi trắng đầu sương bạc

Chí nguyện chưa thành sầu mang mang

 

Pha thêm chút sữa vào tách bạn

Soi ḷng -  ta bỗng đắng tâm can

Chút ngọt nầy làm sao ḥa ngọt

Đời đây kia ngậm đắng ngút ngàn?!!

 

 

Hà Nguyên Lăng

 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net