hà nguyên lăng


 

PHÉP MẦU AYLAN KURDI
 

 September 03, 2015


H́nh ngời sáng trên băi _em nằm đó,
Áo thun đỏ quần mực xanh ướt rỏ
Đầu đung đưa theo con nước tràn bờ
Sóng vô t́nh măi vỗ nhịp nhấp nhô

Loài người như biển ngoảnh mặt làm ngơ
Khủng bố, giao tranh bom rơi ḿn nổ
Ly-bi-a, Sy-ri-a.....cơ khổ!
Vượt thoát liều đi sinh tử mập mờ !!!

Nghi ngại hận thù chận đường lấp ngơ
Xác di tản śnh sa mạc hoang sơ
Xác người nổi ch́m biển dữ dập vồ
Người mặc phận người_ tim hóa đá trơ

Aylan Kurdi ! Em nằm im đó
Không cầu xin không một lời phân tỏ
Phép lạ nào khơi ḷng lành chợt mở
̉a sáng t́nh người ̣a sáng mê mờ

Con tim người mở bàn tay tở mở
Người đón người tương cứu đẹp trời mơ
Aylan Kurdi !
Em đă chết cho muôn người được sống
Cho cơi đời_ từ ái kết thành thơ.

Hà Nguyên Lăng

 

art2all.net