hà nguyên lăng

 

Quanh quất c̣n ai

( Tiễn Nguyễn Mộng Giác)

 
Nhớ cố tri rồi khóc cố tri
Mai nầy ai sẽ tiễn ai đi
Về đâu? Hun hút. Nào ai biết
Mộ chí, tin đưa _người ướt mi

Ta chưa giác mộng c̣n rơi lệ
Bạn có khuôn thiêng quên sầu bi
Phần ta lận bận đời dâu bể
Bạn hăy vui một cơi đi về

Ừ thôi thế nhé, một lần qua
Bỏ lại sau lưng cát bụi nḥa
Ba cơi_ tỏ tường trong tinh thể
Sáu đường huệ trắng_ một đường hoa

Ta về đối mặt đời cập nhật
Oằn vai con tính giải không ra
Loay hoay với thời gian lật bật
Quanh quất c̣n ai, ai với ta ?!!

Hà Nguyên Lăng

 

 

art2all.net