hà nguyên lăng


 

QUÊN ĐI !
(riêng cho TN-LHX và HKL)

Chuyện cũ thời xưa thôi hẳn quên
Nhớ chi thêm nặng gánh ưu phiền
Đ̣ xưa vui đỗ an bến băi
Th́ thôi khóa chặt nỗi niềm riêng

Người đă xa ván đă đóng thuyền
Cửa mây đă khép lại non tiên
Ḷng nhủ ḷng _ t́nh xưa hư huyễn
Bồng lai xưa nhoáng ảnh ảo huyền

Hương xưa phiêu lăng ngàn gió quyện
Kiều xưa_ cổ tích, chuyện huyên thuyên
Loan phượng đời ai vui cầm sắc
Nhắc chi t́nh_hữu nợ vô duyên

Sáng ra dạo gót nghe chim nhắc
Cùng đất trời vui bước hành thiền
Giữa khuya thức giấc ngồi tịnh mặc
Vũ trụ yên, ta người tịnh yên.


Hà Nguyên Lăng


 

 

art2all.net