hà nguyên lăng

 

 

Quỳnh hương.

 

        ( Cảm tác_đêm chơi về khuya,

         trước hiên nhà quỳnh hương rộ nở.)

 

 

Khuya về. Ngát nụ quỳnh hương

Dang tay nâng  khẽ hương vương nhớ người

Chút t́nh muộn  thoáng giữa đời

Dưng không  ḷng những đọng lời tri âm

 

Người chừng nghe quá xa xăm 

Vết lăn trầm vẫn trăm năm dấu t́nh

Đêm nằm. Sỏi đá lặng thinh

Gối tay. Ơ lạ ! _Bên ḿnh : Quỳnh hương.

 

 

Hà Nguyên lăng

 

 

 

art2all.net