hà nguyên lăng


 

 

Ru Người
(Tưởng nhớ N/S TCS)
 

Anh về cỏ xót xa đưa
Trời giăng hạ trắng cây mưa bóng vàng
Tiễn anh biển nhớ bàng hoàng
Ru êm sóng nhạc lệ tràn ướt mi
Hoa vàng mấy độ c̣n ghi
Thiên thu t́nh nhớ thiết thi dáng gầy
Chừ thôi như cánh vạc bay
Diễm xưa tháp cổ đong đầy gió trăng
Ru ta ngậm ngùi trăm năm
Thương ai ru măi ngàn năm bên trời

 

Hà Nguyên Lăng
 

 


 

 

art2all.net