Hà Nguyên Lăng

 

 

Sóng vỗ bờ xa

 

Nhạc và lời : Hà Nguyên Lăng

Tiếng hát : Quỳnh Anh
 

Đời!

Đời như phiến đá

Con sóng vỗ bờ

Một lần đối mặt

Lạ ngày nguyên sơ

 

T́nh!

T́nh cơn gió trở

Lá vẫn rạt rào

Đông về trơ trốc

Tiếc thời xôn xao

 

Ngày!

Ngày đưa lây lất

Người dối gian người

Trăm năm : c̣n ?  mất?

Bụi trần trêu ngươi !!!

 

Đ K :  

Trăm năm c̣n mất

Bụi trần trêu ngươi !!!

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net