H Nguyn Lng

 

Sống với v thời

 

 

 


Xun đ qua hạ cũng chừng sang
Nắng sớm vui hoa l rộn rng
Sn trước gi lay cnh trc biếc
H sau bướm ướm cnh hồng vng
An nhin trời đất vui tự tại
Động niệm người đời khổ hợp tan
Trăng trn trăng khuyết trăng vẫn đẹp
Trầm bổng m giai vẫn điệu đng.


 

trang h nguyn lng

art2all.net