h nguyn lng


 

TẢNG Đ LNG RƠI XUỐNG
 


Một đời di hư huyễn
Tm nu cn chưa bung
Trăng huyền xa diệu vợi
Mịt mờ hoi cố hương

Tc bạc trời viễn phương
Ngy cn qua qu vội
Hạt bụi ro v thường
Muội m mi đeo vương

Ma thu rồi ma đng
Hồn rừng xưa buồn rũ
Lối mn xưa l ủ
a tn phủ dấu qua

Người ngồi dưới cội hoa
Mở trang kinh v tự
Chợt đa vng h nụ
Mười ci sng dị thường

Tảng đ lng rơi xuống
Chn sng hồi nguyn hương
Thnh thang trăng v ngại
nh vng ri ngn thương.


H Nguyn Lng
 


 

 

art2all.net