h nguyn lng

 

 

Tn thu

 

 

 

 

Trời nghe lnh lạnh đ tn thu ? 

Ươn ướt khng gian xa tc m 

Nắng st tn phai sầu cỏ a

Gi lười im sửng nhạt trăng lu 

Rn rn buồn len ngoi hin vắng

Mnh trong thấm lạnh tr m u 

Mưa  phủ giăng giăng mờ lối rẽ 

Thi hết chờ ai chn tạc, th

 

H Nguyn Lng


 

 

 

art2all.net