Hà Nguyên Lăng

 

 

THĂM BÀN MÔN ĐIẾM,  KOREA

  

Hàn Giang ! Sông lạnh ḷng chăng ?
Bàn Môn Điếm* măi cách ngăn đôi miền
Ruột mềm nam, bắc Triều tiên
Lửng lơ cầu trắng_ một viền khăn tang
Bên ni nhạc tấu khóc than
Bên tê im ỉm mê hoang bụi bờ
Hiếu kỳ du khách lơ mơ
Có hay xương máu chực chờ tuôn rơi
Cảnh người,
nhớ…
Bến Hải ơi !
Trăm năm e vẫn chưa vơi đoạn trường
Bàn môn c̣n đó tai ương
Hàn Giang vật vưởng mù vương buốt ḷng.

Korea
nhẫn nhé!
Cầu mong.


hà nguyên lăng

 

_____

 

* Bàn Môn Điếm : Làng Panmunjeom trong tỉnh Gyeonggi, nơi kư kết hiệp định đ́nh chiến giữa Nam và Bắc Triều Tiên.
 

art2all.net