Hà Nguyên Lăng

 

 

THÁNG BA

L̉NG VẪN KHÔNG CAM

 

 

Tháng ba lịnh chuyển quân về
Lui binh giữa lúc tứ bề vững an?
Nông Hàm, Đá Tịnh, Đá Hàm
Quế Sơn Tiên Phước Hà Lam yên lành
Duy xuyên, Vĩnh Điện, Hiên, Giằng
Bóng quân giặc vẫn bặt tăm. Cớ nào?
Ngác ngơ quan, lính lao xao
Quảng Nam bỏ ngơ ngán ngao thế đồ
Bao năm núi trắng xương khô
Bao năm máu ngập sông hồ, luống không
Bỏ trận địa / về phố đông
Súng nguyên cấp đạn thẹn ḷng chiến binh
Mai, Đà nẵng hết thanh b́nh
Sông Hàn mốt nọ đ̣ t́nh ai qua
Mưa không?_ sao mặt ướt nḥa !
Lệnh truyền 'co cụm'* xuống phà xuôi nam...

Bốn hai năm vẫn không cam
C̣n nguyên hận lệnh tàm xàm cụm co' !


HNL

* 'chiến lược co cụm' của Cố TT/NVT _bỏ Tây Nguyên ,bỏ Miền Trung rút binh về Nam để có đủ quân số pḥng thủ phía Nam và Đô thành Sài G̣n !

 

 

art2all.net