hà nguyên lăngTháng Bẩy Mưa Ngâu

 

 

Tháng bẩy mưa ngâu
Giọt mưa giọt lệ
Rỉ rầu trần gian
Ngân hà mấy độ
T́nh nhớ ngút ngàn
Bạc đầu ô thước
Người đà sang ngang
Cầu buồn ră nhịp
Ai buồn miên man

Tháng bẩy mưa ngâu
Lơ láo đàn tràng
Nại Hà sóng bủa
Hồn về hoang mang
Lá đa cháo lú
Thiu lạnh bên đàng
Hồn về? Về chi ?
Vất vưởng quan san !

Tháng bẩy mưa ngâu
Mưa qua liếp trầu
Sắc hoa Nhớ Mẹ
Bày chi thêm sầu
Mẹ là muôn thuở
Muôn thuở t́nh sâu
Trắng, hồng phân cách
Mủi ḷng_ người đau !

Tháng bẩy mưa ngâu
Non nước dăi dầu
Làm sao quên được
Ḍng sông đỏ ngầu
Vết thương quê đó
Lở lói niềm đau
Áo người lăng bạc
Đẫm hoài mưa ngâu.

Hà Nguyên Lăng

 

 

art2all.net