h nguyn lng

 


Thẹn Lng
Đọc Chuyện Tử Nha *

 


Giở trang cổ sử sầu ha đ
Tr mỏn chn chồn tc ngả sương
Tang thương du bể rm ran l
Cố quốc điu tn đau viễn phương

Vị -Hong kẻ sĩ ngồi cu c
Tuổi tm mươi ch vẫn kin cường
Quốc sch rạch ri thu thin hạ
Chiến trường xng xo diệt triều Thương

So lại tuổi đời với Tử Nha
Những mười năm trẻ / lại than gi
Tc bạc chinh nhn đu chuyện lạ
Thẹn mnh / ring / ngại chuyện phong ba

Năm mới xun về tm tắm gội
Tr lng vui đổi thịt thay da
Chỉ gươm vung bt hưng ch cả
Qut cuồng xm / định ổn sơn h .

HNL

*Khương Tử Nha tức L Vọng ,tm mươi tuổi cn
ra sức gip Nh Chu, diệt Trụ vương _một hn qun
cuối cng của triều nh Thương.

 

 

art2all.net