Hà Nguyên Lăng

 

TH̀ THÔI

 

 

(với bạn già TVL)

Đường trần muôn nẻo đi về
Mười phương tám hướng bốn bề rỗng rang

Cắc tùng hia măo rộn ràng
Chỉ tuồng huyễn hóa bày hàng trêu ngươi

Trăm năm tính nhẩm cuộc người
Được thua hơn thiệt khóc cười có, không

Tiếc chi một ngọn cỏ bồng
Níu tay chi đám vân ṃng mơ hoang

T́nh tan ai mảng bàng hoàng
Ai công danh vỡ tiếc than:_"Cũng đành!"

Biển thanh thanh, trời thanh thanh
Nuối chi hạt bụi mong manh giữa đời

Th́ thôi, bày lại cuộc chơi
Sá chi ba chuyện đầy vơi thường t́nh

Th́ thôi buông xuống nhục vinh
Đ̣ không đáy rỗng phục sinh mấy hồi

Thôi th́, thôi nhé, th́ thôi!
 


Hà Nguyên Lăng

 

 

art2all.net