h nguyn lngThơ Người v Lửa Hạ

Lng khng yn đổ tại trời
Tại cơn nắng hạ, tại vời xa em
Kiếm cung thi đ cũ mm
Văn chương chữ nghĩa lem nhem xun mn
Cn chăng một cht lng son
Qu hương tan tc vung trn được chăng ?!
Tr bời tơ nhện lỗi giăng
Tay trơn khn nu con trăng giao thừa
K . nầy, hạ đ qua chưa ?
Trong ta lửa đổ chưa vừa hờn căm
Cm ơn những thng, những năm
Thơ ru ta những nốt trầm m m
Cm ơn ai mi dịu mềm.

H Nguyn Lng

 

 

 

 

art2all.net