H Nguyn Lng

 

Thu khng

 


Thu về ươm cc vng tươi
Ươm mi hồng thắm đất trời lng lng
Đường chim bay lệch mấy lần
Bồng bềnh tc biếc my chng nẽo xa
Thu yểu điệu
Thu kiu sa
Yu kiều vẫn dng lụa l Thu xưa
Thu đi,
bến quạnh
đ lưa
Khi lam sng vắng sớm trưa lạnh lng
Phương xa xăm đ nhắn cng
Mỗi lần Thu chớm ci lng nao nao
Kiễng chn những vn trời sao
Tay trơn cnh lạc dạt do Thu khng !
 

 


 


Chiều tn thu

 


Thảng nghe l đổ tn thu
Tưởng hi ai động thuở m khơi xưa
L rơi rơi chiều qua chưa?
Bao nhiu l đổ cho vừa tiếc thương
Người xa _ xa ngt dặm trường
Biết ai thổn thức bn đường l rơi
Chiều thu, l đổ _ Tnh ơi !
My giăng giăng kn chn trời viễn phương
Em_ ma thu mi sắc hương
Ta mun l đổ vương vương tơ lng

 

 

 

trang h nguyn lng

art2all.net