hà nguyên lăng

 

 

 

Thương Nhớ Ầu Ơ.

 

Trịu tay,

buồng chuối chín vàng

“Ầu ơ…” câu hát,

mênh mang nhớ Người

Chuối vàng,

ngọt lịm nụ cười

Nhớ ai chăm chắm

một đời

            _ thương,

            _   cho.

T́nh ai sớm tối âu lo

Trái vàng bụ bẫm

                      _ mắt no,

                      _   thỏa ḷng

Ví dầu..,

ví dầu... đầu bạc răng long

Mía lau, chuối mật

ngàn năm thương Người.

 

Hà Nguyên Lăng

 

 

~~oo))((oo~~

 

 

 

Tiếng Sáo Hót

Về Chiều

 

Chim non xa ĺa tổ

Mái ấm xinh không c̣n

Đôi sáo già rũ cánh

Tiếng hót chiều thon von !!!

 

Hà Nguyên Lăng

 

 


 

art2all.net