h nguyn lng


 

Tỉnh Giấc Quỳnh Hoa
         (Cảm tc từ thơ Mộng Quỳnh Hoa của
          Người C Tịch _Tịnh vn)

 


Trăng lồng muốt trắng quỳnh hoa
Thư hin thơm ngt đm ha gi ru
Tnh hoa ngỡ đ thin thu
Hương quen lay giấc min du trở về
Mộng hồn nửa tỉnh nửa m
Ai xa xăm vẫn? ai kề hin trăng?
Thềm hoa in bng tịnh vn
Ta, Người c tịch bao lần giao bi
Quỳnh hoa!... Ơi, Quỳnh hoa ơi!
Rượu thơ th tạc trao mời
Sng trời a rũ tiếng lời ph dung !!!

H Nguyn Lng

 

 

art2all.net