Hà Nguyên Lăng

 

 

T́nh vẫn quất quanh

 Có c̣n thời gian không/ ơi anh
Tiếng than dài/ vọng suốt thâu canh
Hết thật rồi thời xưa xuân xanh
Hạt lệ buồn/ đọng má long lanh

Lá nuối cành/ tàn thu mong manh
Tiếc chi hoài ngày xuân đong đanh
Thương lối về phượng hồng ngơ hạnh
Thương mắt buồn/ thu nắng vàng hanh

Đông chớm về trời thôi thanh thanh
Tay không c̣n nằm trong tay anh
Mây phiêu bồng cuối trời buốt lạnh
Ướt mi hoài khóe lệ đoanh đoanh

Tháng năm c̣n/ trôi nhanh/ trôi nhanh
Có c̣n thời gian không ơi anh
T́nh măi xanh/ hay t́nh cũng bạc
Tóc trắng phau rồi/ t́nh vẫn quất quanh

hà nguyên lăng

 

art2all.net