Hà Nguyên Lăng


Tôi Ru Em Ngủ
(Riêng tặng người thao thức ngàn đêm)

Có cần không em hỡi
Ta vươn cánh tay ngàn
Cho em làm chiếc gối
Ru em giấc mộng vàng

Có cần không em hỡi
Ta dạo khúc t́nh tang
Em mơ thành công chúa
Ngủ êm theo cung đàn

Em không c̣n thao thức
Đàn ḷng ta dịu dàng
Ngàn năm c̣n ru măi
Dẫu nguyệt tận đêm tàn

Ngàn năm sau, hoàng tử
Thức công chúa rừng hoang
Ta hôn nhau hương mật
Giữa xuân nồng vừa sang.

Hà Nguyên Lăng

 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net