hà nguyên lăngTôi Về Trong Tôi

Ṿng gai nguyệt quế xin trả cho đời
Buồn vui sóng nối đời làm sao nguôi
Phong sương rủ áo tôi về trong tôi
Nhân ngư vút giọng huyễn vọng mọc mời

Tôi về trong tôi, tàn cơn ấm lạnh
Được thua mấy thuở con nước đầy vơi
Nương đâu? Tựa đâu? Chân không vành vạnh !
Tôi con ṣ nhỏ ngậm vỏ quên lời

Em là ai ấy tan ḥa trong tôi
Lung linh vô xứ t́m đâu hai ngôi
Thế sự thăng trầm, nặng đeo tâm rối
Yên ba thâm xứ, ngư châu xa vời

Tôi về trong tôi, nh́n tôi mất bóng
Gặp 'em-muôn-thuở ‘_có không thôi rồi
Thong dong giữa đời tôi chừ lạ mặt
Tôi là ai nhỉ ?_Lưng trời mây trôi.

Hà Nguyên Lăng

 

 

art2all.net