Hà Nguyên Lăng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được nhạc, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

Trên Đỉnh Trời Mê

 

 

 

 

 

 

Mây vàng lăng đăng trời tây

Ngỡ rằng Hoàng Hạc xưa bay nhớ về

 

 Người xa - mấy dặm sơn khê

Gió hong suối lệ sông mê nhớ người

 

Người xưa ơi!

 Lầu xưa ơi !

 

Vọng lâu  chừ thơng cánh dơi

Đong đưa tơ nhện rơi rơi song buồn

 

Hạc vàng  dáng thoáng mây tuôn

Người chờ - cát bụi vương vương cơi nào

 

Lầu hoang trăng tỏ lối vào

Quạnh hiu bóng liễu ŕ rào gió qua

 

 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net