Trên Đỉnh Trời Mê

Thơ : Hà Nguyên Lăng

Nhạc : Tùng Nguyên

Tiếng hát : Áo Vàng

 

 

 

 

Mây vàng lăng đăng trời tây

Ngỡ rằng Hoàng Hạc xưa bay nhớ về

 

 Người xa - mấy dặm sơn khê

Gió hong suối lệ sông mê nhớ người

 

Người xưa ơi!

 Lầu xưa ơi !

 

Vọng lâu  chừ thơng cánh dơi

Đong đưa tơ nhện rơi rơi song buồn

 

Hạc vàng  dáng thoáng mây tuôn

Người chờ - cát bụi vương vương cơi nào

 

Lầu hoang trăng tỏ lối vào

Quạnh hiu bóng liễu ŕ rào gió qua

 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net