H Nguyn Lng

 

 

 

 

Trn đường V Thanh

Tc sương _dấu ấn trễ trng
Sợi rơi sợi rớt trn đng v thanh !!!
Cội nguồn vời vợi mối manh
Nực cười nhn nhẩy đong đanh tơ trời

H Nguyn Lng


 

 

 


 

art2all.net