h nguyn lng


 

Từ Khi Em Mặc L Hoa
(thượng đế nổi giận đầy eva xuống
trần gian, v...)

 


 

Thin đường địa giới chia xa
Từ khi em mặc l hoa vo đời
Bồng lai hồng nụ tuyệt vời
L hoa che khuất một thời hồn nhin
Từ em rời chốn tin thin
Lụa l y o đảo đin ci trần
Đai lưng, giải yếm mấy vần
Ta nghe ca cuống bao lần gần ai
Rm che cửa đng then ci
Cn đu vui th non mai động chiều
Địa đng chừ hẳn đu hiu
Nơi đy khuya sớm ển xu ,buồn ơi !

H Nguyn Lng
 

 

art2all.net