Hà Nguyên Lăng

 

tự tại

         giữa

              cuộc tồn sinh


(hồi đáp ‘Làm thinh’của Đ.L.K.)
 

 

Người có hay chăng mỗi mỗi sát na
Thiên hà tinh thể không ngớt chuyển ḿnh
Hỏi người làm sao có thể ‘làm thinh’
Khi hư không_ không một chỗ neo đinh

Người hay chăng nhỉ :_một khắc- giá- đông
Vũ trụ toang vỡ đất trời chinh vinh
Cát bay đá chạy mười phương loạn động
Giữa buổi hồng hoang soi đâu bóng ḿnh?

Lá hoa cây cỏ chuyển mạch không ngừng
Nước chảy qua cầu không lưu dấu tích
Trăng xưa rong ruỗi bến cũ linh đinh
C̣n đâu, người ơi! trăng nước mông minh?

Một lần cách trở quan ải ngh́n trùng
Ḷng người khói mây trôi về vô định
‘Làm thinh, nh́n lại’, t́m đâu chính ḿnh?!
_Trăng yên tỏa, chỉ, giữa cuộc tồn sinh.


Hà Nguyên Lăng

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net